Alfabet znaków II

Od wczoraj mamy kilka nowych liter alfabetu od Patryka Hardzieja. Tym razem to M N O P R, co oznacza że 2/3 alfabetu jest już za nami.

Alfabet znaków
Autor: Patryk Hardziej
Alfabet to system znaków o podobnej strukturze wizualnej, proporcjach i światłach, skonstruowany tak, aby dowolny zestaw liter był zawsze czytelny. Ale co się stanie jeżeli każdy znak zaprojektujemy osobno? Prezentowany zestaw taki właśnie jest, skupia się na wizualnym potencjalnie każdej litery, bada granice jej czytelności, oraz sprawdza czy litera może działać jako obraz.

Patryk Hardziej – projektant grafik oraz ilustrator. Autor znaków graficznych, plakatów, projektów książek. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz założyciel kursów Sztuka Projektowania i Fundacji Karola Śliwki. Pomysłodawca i kurator Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych. Autor książki „CPN – Znak, Identyfikacja, historia”.

inicjator galerii: Mariusz Waras