SHOP

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem rzeźb Norberta Delamana, prosimy o bezpośredni kontakt z artystą.
Wszystkie proponowane do sprzedaży obiekty, są do obejrzenia w naszej galerii.

For any questions, please contact directly Norbert Delamn
All artworks are available in our gallery located in Stocznia Cesarska in Gdańsk.


EDEN
Wystawa Norberta Delmana
POGODA, Stocznia Cesarska, hala 49A
28 sierpnia, godzina 19

Kolektyw Pogoda i PRPGND zapraszają na wystawę Norberta Delmana pt. „Eden” w Stoczni Cesarskiej Hala 49a.Eden Norberta Delmana to ogród nowego życia rodzącego się na gruzach zapomnianego już świata. Życie to nie przypomina jednak tego, które tak dobrze znamy – jest sztuczne, imituje organiczne formy, ale nigdy się nimi nie staje. Wyrasta z pyłu, brudu i syfu, który pozostawia po sobie ludzka cywilizacja i pełne bezwiednej nadziei ewoluuje w coś lepszego. W przestrzeni stoczniowej hali zalęgła się wczesna forma tego syntetycznego życia i po woli się po niej rozprzestrzenia, opanowując kolejne obszary.

https://www.instagram.com/norbertdelman/
norbert.delman@gmail.com
jacek@prpgnd.net


EDEN
exhibition by Norbert Delman, curated by Jacek Sosnowski for Kolektyw Pogoda and Propaganda PRPGND.

POGODA, Stocznia Cesarska, hala 49A
28.08. – 26.09.2021

Norbert Delman’s „Eden” is a garden of new life born on the ruins of a forgotten world. However, this life does not resemble the one we know so well – it is artificial, it imitates organic forms, but it never becomes one. It grows out of the dust, dirt and stuff that human civilization leaves behind and evolves into something better full of hope. In the former shipyard hall, an early form of this synthetic life has been established and it spreads through it at will, mastering subsequent areas.

https://www.instagram.com/norbertdelman/
norbert.delman@gmail.com
jacek@prpgnd.net


Norbert Delman
Sculpture „Eden 3” 110x70x20cm, 2021
wood, plastic, foam
Norbert Delman
Sculpture „Eden 2” 80x40x110cm, 2021
wood, plastic, foam
Norbert Delman
Sculpture „Eden 1” 75x25x110cm, 2021
wood, plastic, foam