Raport pogodowy: Spotkanie z SPAW

Jakiś czas temu zostaliśmy zaproszeni przez SPAW czyli koło naukowe wydziału Rzeźby i Intermediów ASP Gdańsk, na wzięcie udziału w jednym ze spotkań rozmówek artystycznych. Takie spotkanie odbyło się dwa dni temu. Głównie rozmawialiśmy o Pogodzie, inicjatywach tworzonych przez artystów i ich funkcjonowaniu.  Zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych, związanych z tym formalnościach i praktycznym funkcjonowaniu takich tworów. Spora cześć spotkania poświęcona była sztuce w przestrzeni publicznej. Aspektów artystycznych, technicznych ale też kosztów produkcji wielkoformatowych murali. 

Na spotkaniu obecnych było około 20 osób.
Z naszej strony rozmówcami byli Daniel Sobański i Mariusz Waras.
Dziękujemy kołu naukowemu SPAW za zaproszenie i bardzo chętnie pojawimy się na kolejnym spotkaniu.